Per què? Objectiu del projecte

Aprendre llengües és essencial en una Europa multilingüe. Les habilitats lingüístiques són clau per a les opcions educatives, unes experiències personals enriquidores i un millor accés al món laboral i a oportunitats professionals. La importància de les llengües es reflecteix en les polítiques educatives: segons Eurydice 2012, les línies directrius oficials per a l’ensenyament de la llengua a la majoria de països europeus estableixen un nivell mínim d’assoliment en dues llengües estrangeres. L’aprenentatge formal d’una llengua és una condició prèvia per a l’obtenció del títol de graduat. Així doncs, l’aprenentatge de la llengua és primordial per a l’èxit educatiu en general.