Miks? Projekti eesmärk

Õpimängud on mitmekeelses Euroopas vajalikud. Keelealased teadmised on olulised, et leida õpivõimalusi, personaalseid kogemusi ning paremaid tööalaseid võimalusi. Keelte valdamise tähtsust on mainitud ka hariduspoliitikas: Eurydice 2012 andmetel peab enamik Euroopa riike vähemalt kahe keele valdamist hädavajalikuks. Formaalne õpe on enamasti eduka koolihariduse ja tööalase edu eelduseks.