Wat: MElang-E Sproochen Léierplattform

MElang-E ass eng Plattform inspiréiert vun seriéisen Léierspiller. D'Spill riicht sech un Schüler tëschent 11 an 14 Joer déi Sproochen wëllen léieren, mat gudden Grondkenntnisser am Engleschen (Sproochniveau A2/B1), awer och un déi Leit déi sech fir
d'Méisproochegkeet an Europa interesséieren. MElang-E schaaft een virtuellen Kontext an deem kommunikativ Kompetenzen am Engleschen ausgebaut an d'Grondkenntnisser an enger ganzer Rei vun Sproochen (Däitsch, Franséisch, Spuenesch, Katalanesch,
Lëtzebuergesch) entwéckelt kann ginn. Den Fokus läit dobäi um spillereschen Entdecken ënnerstëtzt duerch eng iwwergräifend Geschicht mat Missiounen an spillereschen Elementer.